Dane osobowe PDF Drukuj artykuł

Ochrona danych osobowych

Obowiązek informacyjny

1. Obowiązek informacyjny

2/. Dane osobowe

3/. Przetwarzanie

4/. Dane osobowe zwykłe

5/.Dane osobowe wrażliwe

6/. Sprawowanie Wymiaru Sprawiedliwości

7/. Wsparcie pionu orzeczniczego

8/. Zapewnienie dostępu do postępowania sądowego i akt sprawy

9/.Sprawowanie nadzoru

10/. Rozpoznawanie wniosków i skarg

11/.Zaopatrzenie administrowanie infrastruktura

12/. Rekrutacja

13/. Zatrudnienie

14. Świadczenia socjalne

15/. Szkolenia

16/. Realizacja wydatków publicznych

17/.Zapewnienie obsługi prawnej i medialnej

18/. Zapewnienie literatury fachowej i publikacji

19/. Jednolity rzeczowy wykaz akt

20/. Prawo dostępu

21/. Prawo do sprostowania , uzupełnienia

22/. Prawo do usunięcia danych (do bycia zapomnianym)

23/. Prawo do ograniczenia przetwarzania

24/.Prawo do sprzeciwu

25/. Prawo do przenoszenia danych

26/. Prawo do informacji

27/. Profilowanie

28/. Bezpieczeństwo danych

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie