Strona główna Kontakt
Sąd Rejonowy w Biskupcu PDF Drukuj artykuł


Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie:

Uprzejmie informujemy o wznowieniu posiedzeń sądowych oraz osobistej obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Biskupcu

Od dnia 1 czerwca 2020 r. otwarte dla interesantów będą Sekretariaty Wydziałów Sądu działające zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu  i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 25 maja 2020r.  

W zarządzeniu określono także pozostałe zasady funkcjonowania Sądu Rejonowego w Biskupcu , zachęcamy do zapoznania się z nimi przed wizytą w Sądzie:

 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu i Dyrektora Sądu Okregowego w Olsztynie A-021-30-20 w sprawie organizacji pracy Sdu Rejonowego w Biskupcu oraz zasad przyjęć interesantów od 1 czerwca 2020r.

WAŻNE:
Do budynku Sądu nie zostaną wpuszczone osoby nie posiadające zakrytego nosa i ust, zgodnie z obowiązującymi w kraju rygorami oraz osoby odmawiające poddaniu się pomiarowi temperatury ciała i takie które wykazują objawy choroby typowe dla zarażenia wirusem SARS - CoV – 2

W trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Sądu uprzejmie prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie  korzystać z innych dostępnych rozwiązań kontaktu z sądem np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 Informacji o poszczególnych sprawach udzielne będą telefonicznie przez sekretariaty poszczególnych wydziałów.

I Wydział Cywilny tel. 89 715 6946

II Wydział Karny tel. 89 715 2936

III Wydział Rodzinny i Nieletnich tel. 89 715 2621

V Wydział Ksiąg Wieczystych tel. 89 715 2517, 897156955

Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie, bądź drogą mailową do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe wydziałów dostępne są na stronie internetowej sądu: www.biskupiec.sr.gov.pl)

Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana.

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości  (kliknij tutaj)

Informacje Ministerstwa Zdrowia  (
kliknij tutaj)

Informacja o rodzaju spraw pilnych

Komunikat w sprawie zagrożenia COVID-19

Informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie dot. podjętych działań (kliknij tutaj)

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie dot. podjętych  dalszych działań (kliknij tutaj)

ZarządzeniePrezesa Sądu Okregowego w Olsztynie dot. zawieszenia zajęć w Ośrodku Kuratorskim

Zarządzenie Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie w sprawie wykonywania czynności przez kuratorów sądowych

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu i Dyrektora Sądu Okregowego w Olsztynie dot. podjetych dalszych działań (mi. dot. wysyłki korespondencji)

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu A-021-18-20 dot. odwołania wyznaczonych terminów wokand w miesiącu kwietniu 2020r.

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu A-021-25/2020 dot odwołania wyznaczonych terminów wokand od dnia 4 maja do 15 maja 2020r

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu A-021-29-20 dot. odwołania wyznaczonych terminów wokand od dnia 18 do 29 maja 2020 r

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Biskupcu A-021-22/20z dnia 15 kwietnia 2020r. w sprawie częściowego uchylenia zarządzenia A-021-17/20 z dnia 20 marca 2020r.

 

Siedziba Sądu Rejonowego w Biskupcu:

ul. Sądowa 4 i 2
11-300 Biskupiec
tel. 89 715-22-18

fax. 89 715-46-86

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Biskupcu:

Poniedziałek
od 07:00 do 18:00

Wtorek - Piątek
od 07:00 do 15:00

Godziany przyjęć interesantów
Poniedziałek od 7:30-18:00

wotorek- piatek  od 7:30 - 15:00

 


Regon: 000323430-00059
NIP: 7393875502
 
 
Dojazd do siedziby Sądu Rejonowego w Biskupcu:
 
Sąd Rejonowy w Biskupcu mieści się w bliskiej odległości od dworca PKS oraz przystanków autobusowych PKS przy ul. Warszawskiej i ul. Mickiewicza.
 
 

Lokalizacja siedziby Sądu Rejonowego w Biskupcu


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie