Strona główna O nas Obszar właściwości
Obszar właściwości PDF Drukuj artykuł
 
Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Biskupcu
 
 dla gmin: Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno
 
Obszar właściwości Wydziałów Sądu Rejonowego w Biskupcu

 I Wydział Cywilny - gminy Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno
II Wydział Karny - gminy Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - gminy Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno
IV Wydział Pracy- z dniem 1 kwietnia 2019r. został zniesiony
V Wydział Ksiąg Wieczystych- gminy Biskupiec, Bisztynek, Jeziorany i Kolno
 
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 października 2014 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściowości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych ( Dz. U. z 2014, poz. 1407)
 
Rozporzdzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie ustalenia siedzib i obszarów włściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowyh (Dz. U. z 2014, poz. 1744)
 
Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarzadzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych ( D.U.MS z 2019r. poz. 114)
 

Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie