Strona główna Informacje Opłaty sądowe
Opłaty sądowe PDF Drukuj artykuł

 

Koszty sądowe obejmują  opłaty i wydatki

 

   Do uiszczenia  kosztów sądowych obowiązana jest strona, która wnosi  do sądu pismo podlegające opłacie lub  powodujęce wydatki, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

Opłacie podlega pismo, jeżeli przepis ustawy przewiduje jej pobranie.

Opłaty sądowe mozna wnosić:

- przelewem na rachunek sądu,

- przy użyciu kart płatniczej za pomocą Samoobsługowego Terminala Płatniczego w siedzibie Sądu, w tym e-znaki.

 "Przepisy prawa nie przewidują możliwości zwrotu zakupionych i niewykorzystanych e-znaków  oraz zwrotu kwoty za niewykorzystane e-znaki opłaty sądowej"

   W przypadku dokonywania opłaty na rachunek bankowy należy w tytule wpłaty wskazać, czego  wpłata dotyczy oraz podać sygnaturę akt sprawy.

   W przypadku braku sygnatury akt nalezy określić dokładnie nazwe komórki, do której kierowana jest opłata.

 

   W przypadku dokonywania opłaty za pomoca znaków opłaty sądowej (do nabycia w ksie sądu)należy przykleić je na  pierwszej lub ostatniej stronie pisma w miejscu nie zawierającycm tekstu, jeden obok drugiego lub jeden pod drugim, w miare możliwości bez odstępu. Osobami upoważnionymi do kasowania znaków opłaty sądowej są pracownicy Biura Podawczego.

 

   Wnosząc do sądu pismo wymagające dokonania opłaty należy pamietać o dołączeniu do niego kopii dowodu wpłaty. W treści składanego pisma dokument ten należy wymienic jako załącznik do pisma.

 

OPŁATY W SPRAWACH CYWILNYCH

Podstawą określenia kosztów sądowych w sprawach cywilnych jest Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005r.

-tekst jednolity opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2019r. , poz. 785

Ustawa powyższa reguluje  wysokości:

-opłat wspólnych we wszystkich rodzajach spraw,

-opłat ponoszonych w procesie,

-opłat ponoszonych w postępowaniu nieprocesowym,

-opłat w postępowaniu zabezpieczającym,

-opłat w postępowaniu egzekucyjnym,

-opłat w postępowaniu upadłościowym, układowym i naprawczym,

-opłat kancelaryjnych ( np. za kserokopie, zaświadczenia, odpisy z akt spraw)

a także określa zasady zwolnienia od kosztów sądowych.

 

OPŁATY W SPRAWACH KARNYCH

reguluje Ustawa  z dnia 23 czerwca 1973r.  o opłatach w sprawach karnych -tekst jednolity opiublikowany w  Dzienniku Ustaw z 1983 r., Nr 49 poz. 223

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2006r. , poz. 408)

 

szczególowych informacji o wysokości opłat ponoszonych w sprawach  udzielają poszczególne sekretariaty wydziałów Sądu Rejonowego w Biskupcu


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie