IV Wydział Pracy Drukuj artykuł
Zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 marca 2019 r.  w sprawie zniesienia niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia  wydziałów w sądach rejonowych (Dz. U. z 29 marca 20194. poiz. 114)
IV Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Biskupcu  został zniesiony z dniem  1 kwietnia 2019r.
 

  

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie